Hồ sơ bao gồm các bản vẽ thể hiện chi tiết cấu tạo cống tròn D300, D400, D500, mặt cắt hố đào cống. Bản vẽ chi tiết cấu tạo các dạng ga thoát nước thải có độ sâu từ 0.5m đến 3m, các ga có t
Date published: 27.03.2014 | 23:21
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
45 EP

Thoát nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống tròn và các loại định hình ga thoát nước thải

Hồ sơ bao gồm các bản vẽ thể hiện chi tiết cấu tạo cống tròn D300, D400, D500, mặt cắt hố đào cống. Bản vẽ chi tiết cấu tạo các dạng ga thoát nước thải có độ sâu từ 0.5m đến 3m, các ga có từ 1 đến 4 ống đấu. Kèm theo đó là bảng thống kê cốt thép chi tiết và bảng tổng hợp khối lượng cho từng loại. Tổng số 24 bản vẽ.

Định dạng tài liệu: file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]