Hồ sơ bản vẽ chi tiết miệng xả thoát nước, với đa dạng các chi tiết cấu tạo, áp dụng cho cống tròn kích cỡ D1000-D2000, cống hộp đơn, cống tròn đôi kích cỡ 1500
Date published: 08.04.2015 | 15:48
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
35 EP

Thoát nước- Bản vẽ chi tiết cấu tạo cửa xả thoát nước, cống qua đường 2D150

Hồ sơ bản vẽ chi tiết miệng xả thoát nước, cống qua đường với đa dạng các chi tiết cấu tạo, áp dụng cho cống tròn kích cỡ 2xD1500, cống hộp đơn, cống đôi D1500 bản vẽ định dạng file Cad (.Dwg) 

(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]