Bản vẽ thiết kế chi tiết cống ngang thoát nước qua đường với các loại sau: 2 cống D1500 qua đường, 2 cống hộp BxH=3000x3000, 1 cống D1500, 1 cống hộp BxH=1000x1000
Date published: 10.03.2014 | 14:43
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Thoát nước-Bản vẽ chi tiết cống ngang qua đường

Bản vẽ thiết kế chi tiết cống ngang thoát nước qua đường với các loại sau: 2 cống D1500 qua đường, 2 cống hộp BxH=3000x3000, 1 cống D1500, 1 cống hộp BxH=1000x1000. Ngoài ra trong bản vẽ còn bao gồm chi tiết định hình cống hộp qua đường, tổng hợp khối lượng cốt thép.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]