Bản vẽ chi tiết mặt cắt ngang hố đào các loại cống, rãnh thoát nước mưa. Bao gồm cống tròn, rãnh, ga thu thăm, với kích kích thước hố đào từ rộng và sâu từ 1m-3m, dạng hố đào dật 1 đến 3 cấp.
Date published: 16.12.2014 | 08:22
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Thoát nước – Bản vẽ chi tiết mặt cắt ngang hố đào các loại cống, rãnh thoát nước mưa

Bản vẽ chi tiết mặt cắt ngang hố đào các loại cống, rãnh thoát nước mưa. Bao gồm cống tròn, rãnh, ga thu thăm, với kích kích thước hố đào từ rộng và sâu từ 1m-3m, dạng hố đào dật 1 đến 3 cấp. Đây là tài liệu rất hữu ích cho việc thiết kế chi tiết hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]