Hồ sơ bản vẽ thể hiện chi tiết bao gồm các bản vẽ chi tiết cấu tạo cống bản 4mx4m, chi tiết đoạn cống ngang qua đường có cọc tre gia cố nền.
Date published: 03.04.2014 | 10:25
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Thoát nước-Bản vẽ thiết kế chi tiết cấu tạo cống hộp 4m x 4m đoạn qua đường

Hồ sơ bản vẽ thể hiện chi tiết bao gồm các bản vẽ chi tiết cấu tạo cống bản 4mx4m, chi tiết đoạn cống ngang qua đường có cọc tre gia cố nền.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]