Ga giao xử lý được đặt tại các vị trí các tuyến cống giao nhau không cùng tính chất mà bắt buộc phải giao cắt.
Date published: 07.04.2014 | 10:25
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Thoát nước-Bản vẽ thiết kế chi tiết cấu tạo ga giao xử lý thoát nước

Ga giao xử lý được đặt tại các vị trí các tuyến cống giao nhau không cùng tính chất mà bắt buộc phải giao cắt.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]