Hồ sơ bản vẽ thể hiện chi tiết cấu tạo rãnh, ga rãnh thoát nước mưa, nắp ga thiết kế chịu tải trọng H30.
Date published: 03.04.2014 | 10:22
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Thoát nước-Bản vẽ thiết kế chi tiết cấu tạo rãnh, ga rãnh thoát nước

Hồ sơ bản vẽ thể hiện chi tiết cấu tạo rãnh, ga rãnh thoát nước mưa, nắp ga thiết kế chịu tải trọng H30.

Định dạng tài liệu: file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]