0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng

Theo điều 5 - Nghị định 59/2015/NĐ/CP có quy định về các dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi Lp thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên cây xanh (trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho dự án).

I. Quy mô dự án

- Diện tích dự án 33.336 m2, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bao gồm các hạng mục: Giao thông, san nền, thoát nước mưa, cấp điện chiếu sáng.

II. Tiến độ dự án:

- Khởi công :  Quý II năm  2017

- Hoàn thành : Quý IV năm 2017

Tài liệu gồm 2 phần

*) Phần 1:Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên cây xanh – khoảng 38 trang ( định dạng .DOC) gồm các chương sau :

+ Chương 1: Thuyết minh tổng quát

+ Chương 2: Đặc điểm hiện trạng và điều kiện địa hình, địa chất công trình

+ Chương 3: Quy mô xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật

+ Chương 4: Giải pháp kỹ thuật

+ Chương 5: Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và quy trình nghiệm thu

+ Chương 6: Nguồn kinh phí và thời gian xây dựng

*) Phần 2: Bảng Excel Tống dự toán đầu tư xây dựng công trình ( định dạng .XLS)

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi