0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Thuyết minh phương án tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án khu đô thị mới

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi Lập thuyết minh phương án tài chính- hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư khu đô thị mới  (trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án).

I. Quy mô dự án như sau:

- Diện tích dự án 407.576(m2) – 40,76ha trong đó :

- Đất ở kinh doanh:113.401 m2 ( bao gồm đất ở liền kề và đất ở du lịch)

- Đất hỗn hợp: 53.091m2

- Đất giáo dục: 3.563 m2

- Đất công cộng: 1.931 m2

- Đất quảng trường:16.620 m2

- Đất giao thông, bãi đỗ xe và cây xanh:218.968 m2

 II. Phương án đầu tư và kinh doanh dự án:

- Giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và nộp tiền sử dụng đất bằng nguồn vốn tự có, vốn huy động và vốn vay ngân hàng

- Doanh thu từ việc bán đất nền của khu nhà ở liền kề, nhà ở du lịch và khu hổn hợp

- Dự kiến năm xây dựng cơ bản:4 năm ( từ năm 2017- năm 2020)

- Dự kiến kinh doanh bán đất trong vòng 6 năm (từ năm 2018-năm 2023)

- Kế hoạch trả nợ : trả gốc và lãi hàng năm sau khi xây dựng xong

Tài liệu gồm 2 phần

*) Phần 1:Thuyết minh phương án tài chính- hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư khu đô thị mới – khoảng 20 trang ( định dạng .DOC) gồm các mục sau:

+ 1.1. Căn cứ xác định tổng mức và hiệu quả kinh tế

+ 1.2. Tổng mức đầu tư

+ 1.3 Nguồn vốn của dự án :

+ 1.4  Hiệu quả đầu tư của dự án

+ 1.5  Phương thức giao đất của dự án

*) Phần 2: Các bảng biểu tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án khu đô thị mới được lập năm 2017 ( định dạng PDF)

-          Phần thuyết minh toán toán lập tổng mức đầu tư dự án

-          Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các thông số, chỉ tiêu kinh tế - tài chính

-          Phụ lục 2 : Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án

-          Phụ lục 3: Nhu cầu vốn

-          Phụ lục 4: Kế hoạch vay vốn

-          Phụ lục 5: Bảng tính giá đất kinh doanh

-          Phụ lục 6: Doanh thu phát triển của dự án

-          Phụ lục 7: Tổng hợp doanh thu của dự án

-          Phụ lục 7,8,9,10,11: Chi phí dịch vụ, quản lý, lương, bảo lãnh ngân hàng…

-          Phụ lục 12: Tổng hợp chi phí vận hành

-          Phụ lục 13: Bảng tính lợi nhuận dự án

-          Phụ lục 14: Xác đinh giá trị NPV, IRR ( đánh giá hiệu quả dự án)

-          Phụ lục 15: Kế hoạch trả nợ

-          Phụ lục 16: Thời gian thu hồi vốn

-          Phụ lục 17: Tiến độ dự án

-          Bảng 18: Bảng tra tự động các hệ số chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định QĐ số 79/2017/QĐ-BXD

*) Phần 3: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án đầu tư xây dựng (.doc, PDF…)

Để tham khảo bộ tài liệu đầy đủ file  Excel tính toán: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốccó thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BTcó thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi