Tường chắn BTCT H=4m, H=5m ( dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Hà, huyện Đông Anh)
Date published: 06.10.2017 | 16:38
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Tường chắn BTCT H=4m, H=5m ( dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Hà, huyện Đông Anh)

Hồ sơ bản vẽ chi tiết cấu tạo Tường chắn BTCT với H=4m, H=5m ( dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Hà, huyện Đông Anh) với định dạng file Autocad (.dwg).

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích khi thiết kế các loại chi tiết cấu tạo Tường chắn BTCT

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]