0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Bản vẽ cấp thoát nước nhà từ đường - Diện tích: 283m2

Thành phần bao gồm:

- Mặt bằng cấp nước tổng thể

- Mặt bằng thoát nước tổng thể

- Mặt bằng cấp thoát nước gian thờ và nhà ngang

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng mái

- Sơ đồ không gian cấp thoát nước tòa nhà

- Chi tiết cấp thoát nước khu WC1 - tầng 1

- Chi tiết cấp nước khu WC2,3 - tầng 1

- Chi tiết thoát nước khu W2,3 - tầng 1

- Chi tiết cấp thoát nước khu WC4 - tầng 1

- Chi tiết lắp đặt thiết bị

- Chi tiết bể phốt

- Bảng thống kế khối lượng vật tư

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-huentt

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: