Bản vẽ kết cấu giàn thép không gian
Date published: 12.01.2015 | 11:46
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ kết cấu giàn thép không gian

Hồ sơ bao gồm các bản vẽ sau:

- Mặt bằng kết cấu mái sảnh

- Chi tiết các cấu kiện:

+ Chi tiết nút cầu

+ Chi tiết thanh dàn

+ Chi tiết gối đỡ

Tài liệu được định dạng file AutoCad(.dwg)

(hvbinh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]