Bản vẽ kết cấu móng bè nhà 8 tầng
Date published: 21.05.2014 | 11:35
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ kết cấu móng bè nhà 8 tầng

Hồ sơ kết cấu móng bè nàh 8 tầng bao gồm các bản vẽ sau:

- Mặt bằng kết cấu móng

- Mặt bằng bố trí thép móng

- Chi tiết móng

- Chi tiết cổ cột

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file autocad (.dwg)

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]