Bản vẽ kết cấu móng nhà công nghiệp
Date published: 19.05.2014 | 10:08
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ kết cấu móng nhà công nghiệp

Hồ sơ kết cấu móng nhà máy Nichias Hải Phòng giai đoạn 4 bao gồm các bản vẽ sau:

- Mặt bằng kết cấu móng

- Chi tiết cọc li tâm

- Chi tiết đài móng

- Chi tiết sàn nhà

- Chi tiết sườn tường

- Hệ thống đường quanh nhà.

- Hệ thống thoát nước mái

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]