Bản vẽ bao gồm file cad mặt đứng cổng Văn Miếu, thể hiện chính xác các chi tiết kiến trúc cổ như vì kèo, đầu đao, các chi tiết trang trí….

Date published: 31.05.2014 | 15:05
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ kiến trúc cổng Văn Miếu

Bản vẽ bao gồm file cad mặt đứng cổng Văn Miếu, thể hiện chính xác các chi tiết kiến trúc cổ như vì kèo, đầu đao, các chi tiết trang trí….

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]