Bản vẽ kiến trúc hội trường 650 chỗ bao gồm file cad các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt  và chi tiết kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các kiến trúc sư khi thiết kế hội trường, trung tâp hội nghị, phòng họp lớn...(htv)

Date published: 30.05.2014 | 15:36
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ kiến trúc hội trường 650 chỗ

Bản vẽ kiến trúc hội trường 650 chỗ bao gồm file cad các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt  và chi tiết kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các kiến trúc sư khi thiết kế hội trường, trung tâp hội nghị, phòng họp lớn...(htv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]