Bản vẽ kiến trúc nhà phố 4 tầng đơn giản 4m x 16m
Date published: 03.08.2017 | 10:55
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Bản vẽ kiến trúc nhà phố 4 tầng đơn giản 4m x 16m

Thành phần hồ sơ: 

- Mặt bằng các tầng

- Mặt cắt

 

- Mặt đứng

Định dạng file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]