0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Bản vẽ kiến trúc nhà phố 4 tầng đơn giản 4m x 16m

Thành phần hồ sơ: 

- Mặt bằng các tầng

- Mặt cắt

 

- Mặt đứng

Định dạng file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi