Bản vẽ kiến trúc trường mẫu giáo bao gồm file cad các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt  và chi tiết kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các kiến trúc sư về công trình trường học. (htv)

Date published: 30.05.2014 | 15:38
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ kiến trúc trường mẫu giáo

Bản vẽ kiến trúc trường mẫu giáo bao gồm file cad các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt  và chi tiết kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các kiến trúc sư về công trình trường học. (htv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]