Bản vẽ Nhà phố 3 tầng, kích thước 4m x 16m
Date published: 01.08.2017 | 15:53
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Bản vẽ Nhà phố 3 tầng, kích thước 4m x 16m

Thành phần hồ sơ:

- Mặt bằng trần trệt

- Mặt đứng, mặt cắt, chi tiết vệ sinh

- Chi tiết vách trang trí

- Mằt bằng tầng

- Mặt bằng mái, mặt bằng móng, định vị cọc

- Mặt bằng thang, chi tiết bậc thang, chi tiết thanh đứng, chi tiết lan can

- Mặt bằng móng

- Mặt bằng, mặt cắt hầm tự hoại

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]