Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh mục bản vẽ-ký hiệu

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng 1,2

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng áp mái

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng mái

- Sơ đồ đứng cấp thoát nước tòa nhà

- Chi tiết khu vệ sinh

- Chi tiết bể nước sạch, bể tự hoại

- Chi tiết lắp đặt thiết bị

- Bảng thống kê khối lượng

Định dạng tài liệu AutoCad (.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (ht-anxd)

Date published: 31.03.2017 | 16:20
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Bản vẽ thi công - Cấp thoát nước biệt thự 2 tầng 13,2m x 16,2m

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh mục bản vẽ-ký hiệu

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng 1,2

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng áp mái

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng mái

- Sơ đồ đứng cấp thoát nước tòa nhà

- Chi tiết khu vệ sinh

- Chi tiết bể nước sạch, bể tự hoại

- Chi tiết lắp đặt thiết bị

- Bảng thống kê khối lượng

Định dạng tài liệu AutoCad (.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (ht-anxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]