Thành phần bản vẽ:

Các bản vẽ mặt bằng các tầng

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Date published: 12.10.2016 | 17:37
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Bản vẽ thiết kế Công trình cải tạo và sửa chữa nhà ở 5 tầng – Kích thước 6,7m x 14m

Thành phần bản vẽ:

Các bản vẽ mặt bằng các tầng

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]