Thành phần bản vẽ:

Các bản vẽ kiến trúc và kết cấu

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Date published: 11.10.2016 | 17:28
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Bản vẽ thiết kế kết cấu, kiến trúc Nhà xưởng ô tô – Kích thước 18m x 48m

Thành phần bản vẽ:

Các bản vẽ kiến trúc và kết cấu

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]