Thành phần bản vẽ:

- Mặt bằng phòng loại 1, loại 2, phòng đặc biệt

- Mặt bằng các tầng

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Date published: 11.10.2016 | 14:06
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Bản vẽ thiết kế kiến trúc khách sạn 18 tầng

Thành phần bản vẽ:

- Mặt bằng phòng loại 1, loại 2, phòng đặc biệt

- Mặt bằng các tầng

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]