Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cầu trục 2 dầm – Q=25T, L=8.87m cho dầm cầu trục nhà xưởng. Đồ án bao gồm đầy đủ các phần như:

-Bản vẽ tổng thể cầu trục 2 dầm

-Bản vẽ tổng thể dầm chính

-Phôi dầm chính

-Dầm biên

-Cụm bánh xe chủ động, bị động

-Trục ống cách, bánh xe….

-Bảng tính khối lượng chi tiết

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 05.03.2015 | 20:40
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cầu trục 2 dầm – Q=25T, L=8.87m

Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cầu trục 2 dầm – Q=25T, L=8.87m cho dầm cầu trục nhà xưởng. Đồ án bao gồm đầy đủ các phần như:

-Bản vẽ tổng thể cầu trục 2 dầm

-Bản vẽ tổng thể dầm chính

-Phôi dầm chính

-Dầm biên

-Cụm bánh xe chủ động, bị động

-Trục ống cách, bánh xe….

-Bảng tính khối lượng chi tiết

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]