Bản vẽ thiết kế - Nhà trung tâm khách sạn 4 tầng 17,3m x 21,8m- Phần 2: Điện nước
Date published: 22.05.2017 | 10:47
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Bản vẽ thiết kế - Nhà trung tâm khách sạn 4 tầng 17,3m x 21,8m- Phần 2: Điện nước

Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Thống kế vật tư thiết bị điện

2. Sơ đồ nguyên lý điều khiển điều hòa

3. Cấp thoát nước

- Mặt bằng cấp thoát nước các tầng

- Sơ đồ nguyên lý cấp nước

- Sơ đồ nguyên lý thoát nước

- Bảng thống kê khối lượng vật tư

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 2 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Điện nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]