Tài liệu bao gồm:

-Bảng dự thầu

-Bảng đơn giá vật tư

-Bảng khối lượng

Định dạng tài liệu file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Dự toán

2. Phần 2 - Kiến trúc

3. Phần 3 - Kết cấu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(3ae)

Date published: 07.11.2016 | 16:29
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
20 EP

Bản vẽ thiết kế thi công – Nhà ở 2 tầng, kích thước 5x7,5m – Phần 1: Dự toán

Tài liệu bao gồm:

-Bảng dự thầu

-Bảng đơn giá vật tư

-Bảng khối lượng

Định dạng tài liệu file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Dự toán

2. Phần 2 - Kiến trúc

3. Phần 3 - Kết cấu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(3ae)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]