0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Bản vẽ thiết kế thi công – Nhà ở 2 tầng, kích thước 5x7,5m – Phần 2: Kết cấu

Tài liệu bao gồm:

-Mặt bằng kết cấu móng, giằng móng, chi tiết móng

-Mặt bằng định vị cột, chi tiết cột

-Mặt bằng kết cấu sàn

-Mặt bằng thép sàn

-Chi tiết dầm, chi tiết cầu thang

-Thống kê thép

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Dự toán

2. Phần 2 - Kiến trúc

3. Phần 3 - Kết cấu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(3ae)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi