Tài liệu bao gồm:

-Mặt bằng tầng 1,2, mái

-Mặt đứng, mặt cắt

-Chi tiết cầu thang

-Chi tiết thang sắt, trích đoạn mặt đứng, chi tiết ô văng

-Chi tiết vệ sinh

-Mặt bằng lát trần tầng 1,2

-Chi tiết cửa

-Chi tiết cổng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Dự toán

2. Phần 2 - Kiến trúc

3. Phần 3 - Kết cấu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(3ae)

Date published: 07.11.2016 | 16:25
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Bản vẽ thiết kế thi công – Nhà ở 2 tầng, kích thước 5x7,5m – Phần 3: Kiến trúc

Tài liệu bao gồm:

-Mặt bằng tầng 1,2, mái

-Mặt đứng, mặt cắt

-Chi tiết cầu thang

-Chi tiết thang sắt, trích đoạn mặt đứng, chi tiết ô văng

-Chi tiết vệ sinh

-Mặt bằng lát trần tầng 1,2

-Chi tiết cửa

-Chi tiết cổng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Dự toán

2. Phần 2 - Kiến trúc

3. Phần 3 - Kết cấu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(3ae)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]