Bản vẽ thiết kế Trụ sở ngân hàng 10 tầng và tầng áp mái, 2 tầng hầm, Diện tích 450m2
Date published: 24.08.2017 | 17:19
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Bản vẽ thiết kế Trụ sở ngân hàng 10 tầng và tầng áp mái, 2 tầng hầm, Diện tích 450m2 - Phần 1:Kiến trúc

Thông tin hồ sơ:

-          Thiết kế trụ sở ngân hàng 10 tầng, 1 tầng áp mái, 2 tầng hầm

-          Diện tích tầng hầm: 630m2

-          Diện tích sàn: 450m2

-          Tầng 1, 2 sàn giao dịch; Tầng 3 – 9 phòng làm việc; Tầng 10 phòng giám đốc

Thành phần hồ sơ:

-          Mặt bằng tổng thể

-          Mặt đứng, mặt cắt, mặt bằng

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 2 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.      Kiến trúc

2.      Kết cấu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(KS-NghiaTam)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]