0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Bản vẽ Ủy ban nhân dân phường 2 tầng

Thành phần hồ sơ:

- Hiện trạng vị trí

- Vị trí xây dựng công trình trên mặt bằng hiện trạng

- Mặt đứng bên, mặt đứng chính, mặt cắt

- Mặt bằng mái, mặt bằng trệt, mặt bằng lầu

- Mặt bằng bố trí đài móng, đà kiềng

- Mặt đứng, mặt cắt nhân viên

- Mặt bằng móng, mặt bằng tầng trệt, mặt bằng lầu, mặt bằng mái, hầm vệ sinh

- Mặt bằng cấp điện và cấp thoát nước tổng thể

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi