Bản vẽ Ủy ban nhân dân phường 2 tầng
Date published: 02.08.2017 | 11:45
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Bản vẽ Ủy ban nhân dân phường 2 tầng

Thành phần hồ sơ:

- Hiện trạng vị trí

- Vị trí xây dựng công trình trên mặt bằng hiện trạng

- Mặt đứng bên, mặt đứng chính, mặt cắt

- Mặt bằng mái, mặt bằng trệt, mặt bằng lầu

- Mặt bằng bố trí đài móng, đà kiềng

- Mặt đứng, mặt cắt nhân viên

- Mặt bằng móng, mặt bằng tầng trệt, mặt bằng lầu, mặt bằng mái, hầm vệ sinh

- Mặt bằng cấp điện và cấp thoát nước tổng thể

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]