Tài liệu này gồm:

Chương I: Các căn cứ pháp lý

Chương II: Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư

Chương III: Quy mô đầu tư

Chương IV: Các giải pháp thực hiện

Chương V: Tiến độ thực hiện dự án và hình thức quản lý dự án

Chương VI: Đánh giá tác động môi trường, PCCC

Chương VII: Xác định chủ đầu tư

Chương VIII: Hiệu quả kinh tế xã hội

Chương IX: Kết luận và kiến nghị

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

mr.vanhc

Date published: 08.12.2016 | 16:14
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Văn phòng cho thuê

Tài liệu này gồm:

Chương I: Các căn cứ pháp lý

Chương II: Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư

Chương III: Quy mô đầu tư

Chương IV: Các giải pháp thực hiện

Chương V: Tiến độ thực hiện dự án và hình thức quản lý dự án

Chương VI: Đánh giá tác động môi trường, PCCC

Chương VII: Xác định chủ đầu tư

Chương VIII: Hiệu quả kinh tế xã hội

Chương IX: Kết luận và kiến nghị

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

mr.vanhc

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]