Biện pháp thi công Nhà 4 tầng lắp ghép sàn panel
Date published: 28.07.2017 | 17:07
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Biện pháp thi công Nhà 4 tầng lắp ghép sàn panel

Thành phần hồ sơ:

- Biện pháp cốp pha và thi công cột chứ nhật

- Biện pháp thi công lát nền

- Biện pháp ốp gạch vệ sinh

- Biện pháp thi công trát tường

- Biện pháp thi công phần hoàn thiện

- Biện pháp thi công phần dầm sàn tầng mái

- Phân chia đợt trong công tác xây dựng

- Biện pháp thi công cầu thang

- Biện pháp thi công ván khuôn móng

- Biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

- Biện pháp cốp pha hình chữ nhật

- Biện pháp cốp pha dầm sàn mái

- Biện pháp thi công xây - trát - ốp - lát

- Biện pháp đào đất móng

- Biện pháp lắp dựng panel sàn nhà học

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]