Hồ sơ thiết kế bao gồm các bản vẽ sau:Đèn lưới phản quang âm trần 2x18W, 3x18W, 4x18W, 2x36W, 3x36W, 4x36W, Đèn Galia 2x18W, Đèn máng chìm 1x18W, 1x36W, Đèn máng nổi 2x36W
Date published: 27.03.2014 | 10:03
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Cấp điện-Chi tiết đèn chiếu sáng nội thất: đèn lưới phản quang, đèn Galia, đèn máng chìm, máng nổi

Hồ sơ thiết kế bao gồm các bản vẽ sau:

1-Đèn lưới phản quang âm trần 2x18W, 3x18W, 4x18W, 2x36W, 3x36W, 4x36W

2-Đèn Galia 2x18W

3-Đèn máng chìm 1x18W, 1x36W

4-Đèn máng nổi 2x36W

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]