Chi tiết cấu tạo nhà bảo vệ
Date published: 24.01.2018 | 13:03
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Chi tiết cấu tạo nhà bảo vệ

Hồ sơ thiết kế thi công hạng mục nhà bảo vệ cho khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại bao gồm 5 Bản vẽ file Autocad (.dwg) như sau:

1.Kiến trúc nhà bảo vệ ( 2 bản vẽ)

2.Kết cấu nhà bảo vệ ( 3 bản vẽ)

 (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]