0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Chi tiết cấu tạo nhà bảo vệ

Hồ sơ thiết kế thi công hạng mục nhà bảo vệ cho khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại bao gồm 5 Bản vẽ file Autocad (.dwg) như sau:

1.Kiến trúc nhà bảo vệ ( 2 bản vẽ)

2.Kết cấu nhà bảo vệ ( 3 bản vẽ)

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi