Chi tiết cấu tạo trạm cân
Date published: 24.01.2018 | 13:05
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Chi tiết cấu tạo trạm cân

Chi tiết trạm cân khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại bao gồm 2 Bản vẽ file Autocad (.dwg) như sau:

1.Mặt bằng bố trí trạm cân

2.Kết cấu trạm cân

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]