0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Chi tiết cấu tạo trạm cân

Chi tiết trạm cân khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại bao gồm 2 Bản vẽ file Autocad (.dwg) như sau:

1.Mặt bằng bố trí trạm cân

2.Kết cấu trạm cân

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi