Ví dụ đồ án nền móng.
Date published: 28.02.2014 | 15:30
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Đồ án nền móng mẫu

GT- Ví dụ đồ án nền móng.
Tác giả: Ts.Nguyễn Đình Tiến.
Giáo trình gồm các nội dung  sau : 
Phần 1: Đề bài đồ án.

Phần 2: Móng nông trên nền thiên nhiên.

Phần 3: Móng nông trên nền đệm cát

Phần 4: Móng nông trên nền cọc cát.

Phần 5: Móng cọc.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]