0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Đồ án nền móng mẫu

GT- Ví dụ đồ án nền móng.
Tác giả: Ts.Nguyễn Đình Tiến.
Giáo trình gồm các nội dung  sau : 
Phần 1: Đề bài đồ án.

Phần 2: Móng nông trên nền thiên nhiên.

Phần 3: Móng nông trên nền đệm cát

Phần 4: Móng nông trên nền cọc cát.

Phần 5: Móng cọc.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi