Thông tin công trình: Hồ sơ bản vẽ thi công Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp cho thuê

- Diện tích xây dựng: khoảng 3.600 m2

- Kích thước: 36 m x 55 m

- Tầng cao: 25 tầng

- Bố trí các tầng;

Các chức năng được thiết đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn hiện hành.

+ Tầng hầm để xe: 3 tầng

+ Tầng 1-6: phục vụ kinh doanh thương mại

+ Tầng 7-25: là căn hộ

Phần 6 :  Chi tiết cửa (14 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Bảng giá vật liệu (.xls)

-          Chi tiết vách kính

-          Thống kê cửa đi, cửa sổ toàn nhà

-          Chi tiết cửa đi thương mại

-          Chi tiết cửa đi căn hộ

-          Chi tiết cửa sổ

-          Bảng giá vật liệu

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.     Mặt bằng – Mặt cắt – Mặt đứng

2.     Chi tiết mặt đứng

3.     Chi tiết bể ngầm

4.     Ngoài nhà và sảnh

5.     Thang

6.     Chi tiết cửa

7.     Căn hộ

Date published: 07.05.2016 | 17:27
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Hồ sơ bản vẽ thi công Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp cho thuê - Phần 6 : Chi tiết cửa

Thông tin công trình: Hồ sơ bản vẽ thi công Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp cho thuê

- Diện tích xây dựng: khoảng 3.600 m2

- Kích thước: 36 m x 55 m

- Tầng cao: 25 tầng

- Bố trí các tầng;

Các chức năng được thiết đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn hiện hành.

+ Tầng hầm để xe: 3 tầng

+ Tầng 1-6: phục vụ kinh doanh thương mại

+ Tầng 7-25: là căn hộ

Phần 6 :  Chi tiết cửa (14 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Bảng giá vật liệu (.xls)

-          Chi tiết vách kính

-          Thống kê cửa đi, cửa sổ toàn nhà

-          Chi tiết cửa đi thương mại

-          Chi tiết cửa đi căn hộ

-          Chi tiết cửa sổ

-          Bảng giá vật liệu

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.     Mặt bằng – Mặt cắt – Mặt đứng

2.     Chi tiết mặt đứng

3.     Chi tiết bể ngầm

4.     Ngoài nhà và sảnh

5.     Thang

6.     Chi tiết cửa

7.     Căn hộ

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]