Thông tin công trình: Hồ sơ bản vẽ thi công Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp cho thuê

- Diện tích xây dựng: khoảng 3.600 m2

- Kích thước: 36 m x 55 m

- Tầng cao: 25 tầng

- Bố trí các tầng;

Các chức năng được thiết đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn hiện hành.

+ Tầng hầm để xe: 3 tầng

+ Tầng 1-6: phục vụ kinh doanh thương mại

+ Tầng 7-25: là căn hộ

Phần 7: Căn hộ (74 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), Thống kê vật liệu (.doc), Vật liệu hoàn thiện (.doc)

-          Chi tiết căn hộ các tầng

-          Chi tiết căn hộ Penhouse

-          Thống kê vật liệu

-          Vật liệu hoàn thiện

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.     Mặt bằng – Mặt cắt – Mặt đứng

2.     Chi tiết mặt đứng

3.     Chi tiết bể ngầm

4.     Ngoài nhà và sảnh

5.     Thang

6.     Chi tiết cửa

7.     Căn hộ

Date published: 07.05.2016 | 17:28
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ bản vẽ thi công Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp cho thuê - Phần 7: Căn hộ

Thông tin công trình: Hồ sơ bản vẽ thi công Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp cho thuê

- Diện tích xây dựng: khoảng 3.600 m2

- Kích thước: 36 m x 55 m

- Tầng cao: 25 tầng

- Bố trí các tầng;

Các chức năng được thiết đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn hiện hành.

+ Tầng hầm để xe: 3 tầng

+ Tầng 1-6: phục vụ kinh doanh thương mại

+ Tầng 7-25: là căn hộ

Phần 7: Căn hộ (74 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), Thống kê vật liệu (.doc), Vật liệu hoàn thiện (.doc)

-          Chi tiết căn hộ các tầng

-          Chi tiết căn hộ Penhouse

-          Thống kê vật liệu

-          Vật liệu hoàn thiện

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1.     Mặt bằng – Mặt cắt – Mặt đứng

2.     Chi tiết mặt đứng

3.     Chi tiết bể ngầm

4.     Ngoài nhà và sảnh

5.     Thang

6.     Chi tiết cửa

7.     Căn hộ

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]