Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 14m x 14m

Công trình nhà ở với diện tích khuôn viên đất 14mx14m. Công trình được thiết kế với 1 tầng hầm,3 tầng sinh hoạt, 1 tầng mái được bố trí hợp lý và khoa học, đầy đủ và chi tiết hệ thống bản vẽ thiết kế. Đây là một trong những tài liệu tham khảo rất tốt cho công việc tư vấn thiết kế nhà ở hoặc những người đang có ý định xây nhà

Phần 1: Kiến trúc bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Các bản vẽ cơ bản

+Bản vẽ mặt bằng tầng hầm

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 1

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 2

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 3

+ Bản vẽ mặt bằng tầng mái

+ Bản vẽ mặt đứng trục

+ Bản vẽ mặt cắt A-A, B-B, C-C

Các bản vẽ chi tiết

+Chi tiết các mặt đứng

+Chi tiết ban công điển hình

+Chi tiết sảnh

+Chi tiết bồn hoa

+Chi tiết phào điển hình

+Chi tiết cột sảnh

+Chi tiết các loại cửa

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

 (ht-ntn)

Date published: 23.04.2015 | 17:27
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
60 EP

Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 14m x 14m Phần 1: Kiến trúc

Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 14m x 14m

Công trình nhà ở với diện tích khuôn viên đất 14mx14m. Công trình được thiết kế với 1 tầng hầm,3 tầng sinh hoạt, 1 tầng mái được bố trí hợp lý và khoa học, đầy đủ và chi tiết hệ thống bản vẽ thiết kế. Đây là một trong những tài liệu tham khảo rất tốt cho công việc tư vấn thiết kế nhà ở hoặc những người đang có ý định xây nhà

Phần 1: Kiến trúc bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Các bản vẽ cơ bản

+Bản vẽ mặt bằng tầng hầm

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 1

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 2

+ Bản vẽ mặt bằng tầng 3

+ Bản vẽ mặt bằng tầng mái

+ Bản vẽ mặt đứng trục

+ Bản vẽ mặt cắt A-A, B-B, C-C

Các bản vẽ chi tiết

+Chi tiết các mặt đứng

+Chi tiết ban công điển hình

+Chi tiết sảnh

+Chi tiết bồn hoa

+Chi tiết phào điển hình

+Chi tiết cột sảnh

+Chi tiết các loại cửa

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

 (ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]