Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Phần III: Điện bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng chiếu sáng và quạt

-          Mặt bằng bố trí điều hòa

-          Mặt bằng bố trí ổ cắm

-          Mặt bằng chống sét

-          Mặt bằng tiếp địa

-          Mặt bằng cấp điện khu vệ sinh

-          Mặt bằng bố trí âm thanh

-          Sơ đồ nguyên lý

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

Phần 1- Kiến trúc

Phần 2- Kết cấu

Phần 3- Điện

Phần 4- Nước

Phần 5- Thuyết minh và dự toán

Date published: 15.04.2016 | 15:54
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần III: Điện

Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Phần III: Điện bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng chiếu sáng và quạt

-          Mặt bằng bố trí điều hòa

-          Mặt bằng bố trí ổ cắm

-          Mặt bằng chống sét

-          Mặt bằng tiếp địa

-          Mặt bằng cấp điện khu vệ sinh

-          Mặt bằng bố trí âm thanh

-          Sơ đồ nguyên lý

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

Phần 1- Kiến trúc

Phần 2- Kết cấu

Phần 3- Điện

Phần 4- Nước

Phần 5- Thuyết minh và dự toán

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]