Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Phần IV: Nước bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng cấp thoát nước

-          Chi tiết cấp thoát nước khu vệ sinh

-          Sơ đồ nguyên lý

-          Bảng thống kê khối lượng

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

Phần 1- Kiến trúc

Phần 2- Kết cấu

Phần 3- Điện

Phần 4- Nước

Phần 5- Thuyết minh - Dự toán

Date published: 15.04.2016 | 15:56
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần IV: Nước

Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Phần IV: Nước bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng cấp thoát nước

-          Chi tiết cấp thoát nước khu vệ sinh

-          Sơ đồ nguyên lý

-          Bảng thống kê khối lượng

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

Phần 1- Kiến trúc

Phần 2- Kết cấu

Phần 3- Điện

Phần 4- Nước

Phần 5- Thuyết minh - Dự toán

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]