Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Phần V: Thuyết Minh – Dự Toán bao gồm các nội dung sau:

1-      Dự toán (.xls)

2-      Thuyết minh tính toán kết cấu (.pdf)

3-      Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật (.doc)

4-      Trả lời báo cáo thẩm định (.doc)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

Phần 1- Kiến trúc

Phần 2- Kết cấu

Phần 3- Điện

Phần 4- Nước

Phần 5- Thuyết minh và dự toán

Date published: 15.04.2016 | 15:58
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần V: Thuyết Minh – Dự Toán

Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Phần V: Thuyết Minh – Dự Toán bao gồm các nội dung sau:

1-      Dự toán (.xls)

2-      Thuyết minh tính toán kết cấu (.pdf)

3-      Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật (.doc)

4-      Trả lời báo cáo thẩm định (.doc)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

Phần 1- Kiến trúc

Phần 2- Kết cấu

Phần 3- Điện

Phần 4- Nước

Phần 5- Thuyết minh và dự toán

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]