0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần V: Thuyết Minh – Dự Toán

Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Phần V: Thuyết Minh – Dự Toán bao gồm các nội dung sau:

1-      Dự toán (.xls)

2-      Thuyết minh tính toán kết cấu (.pdf)

3-      Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật (.doc)

4-      Trả lời báo cáo thẩm định (.doc)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 5 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

Phần 1- Kiến trúc

Phần 2- Kết cấu

Phần 3- Điện

Phần 4- Nước

Phần 5- Thuyết minh và dự toán

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi