Thiết kế bao gồm:

1.Thuyết minh (.doc)

2.Bản vẽ (.dwg)

3.Dự toán (.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(hmc)

Date published: 16.11.2016 | 16:00
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ Bản vẽ, Thuyết minh, Dự toán - Sân bóng mini 7 người

Thiết kế bao gồm:

1.Thuyết minh (.doc)

2.Bản vẽ (.dwg)

3.Dự toán (.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]