Hồ sơ biện pháp thi công tầng hầm bằng ép cừ đào mở
Date published: 17.04.2015 | 09:36
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
35 EP

Hồ sơ biện pháp thi công tầng hầm bằng ép cừ đào mở

Hồ sơ bao gồm các bản vẽ sau:

- Mặt bằng thi công hệ dầm bo.

-Mặt bằng đào đất các đợt

-Mặt bằng thi công hệ văng chống

-chi tiết các mặt cắt

- Mặt bằng thi công móng+ hệ vách

(hvb)

Định dạng file cad

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]