Hồ sơ cấp điện Nhà ở hỗn hợp 15 tầng
Date published: 02.06.2017 | 15:36
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ cấp điện Nhà ở hỗn hợp 15 tầng

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thành phần hồ sơ Cấp điện nhà ở hỗn hợp 15 tầng bao gồm:

- Mặt bằng cấp điện và chiếu sáng tổng thể

- Bảng ký hiệu và thống kê vật tư

- Mặt bằng điện động lực tầng hầm

- Mặt bằng điện chiếu sáng tầng hầm

- Mặt bằng điện động lực tầng 1

- Mặt bằng điện chiếu sáng tầng 1

- Mặt bằng điện động lực tầng 2-3

- Mặt bằng điện chiếu sáng tầng 2-3

- Mặt bằng điện động lực tầng 4

- Mặt bằng điện chiếu sáng tầng 4

- Mặt bằng điện động lực, chiếu sáng tầng 5

- Mặt bằng điện động lực, chiếu sáng tầng điển hình

- Mặt bằng điện động lực, chiếu sáng tầng áp mái

- Mặt bằng chống sét

- Mặt bằng điện chiếu sáng căn hộ điển hình

- Mặt bằng điện động lực căn hộ điển hình

- Sơ đồ cấp điện tổng thể trục đứng

- Sơ đồ cấp điện các tầng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]