0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Hồ sơ cấp điện Nhà ở hỗn hợp 15 tầng

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thành phần hồ sơ Cấp điện nhà ở hỗn hợp 15 tầng bao gồm:

- Mặt bằng cấp điện và chiếu sáng tổng thể

- Bảng ký hiệu và thống kê vật tư

- Mặt bằng điện động lực tầng hầm

- Mặt bằng điện chiếu sáng tầng hầm

- Mặt bằng điện động lực tầng 1

- Mặt bằng điện chiếu sáng tầng 1

- Mặt bằng điện động lực tầng 2-3

- Mặt bằng điện chiếu sáng tầng 2-3

- Mặt bằng điện động lực tầng 4

- Mặt bằng điện chiếu sáng tầng 4

- Mặt bằng điện động lực, chiếu sáng tầng 5

- Mặt bằng điện động lực, chiếu sáng tầng điển hình

- Mặt bằng điện động lực, chiếu sáng tầng áp mái

- Mặt bằng chống sét

- Mặt bằng điện chiếu sáng căn hộ điển hình

- Mặt bằng điện động lực căn hộ điển hình

- Sơ đồ cấp điện tổng thể trục đứng

- Sơ đồ cấp điện các tầng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi