Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng– 8m x 15m Phần 3: Cấp thoát nước
Date published: 23.04.2015 | 13:53
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
40 EP

Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng– 8m x 15m - Phần 3: Cấp thoát nước

Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng– 8m x 15m

Phần 3: Cấp thoát nước bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

+Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước tầng trệt

+Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước tầng lửng

+Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước tầng 2

+Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước tầng áp mái

+Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước tầng mái

+Bản vẽ chi tiết hầm phân, chi tiết đan hố ga

+Sơ đồ cấp nước và bảng thống kê vật liệu

+Sơ đồ thoát phân, thoát tiểu, thoát nước bẩn

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp thoát nước

Phần 4: Cấp điện

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]