Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng– kích thước 8m x 15m Phần 2: Kết cấu
Date published: 23.04.2015 | 13:51
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
60 EP

Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng– kích thước 8m x 15m - Phần 2: Kết cấu

Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 4 tầng  – kích thước 8m x 15m

Phần 2: Cấp thoát nước bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

+Bản vẽ chi tiết dầm sàn

+Bản vẽ chi tiết dầm mái

+Bản vẽ chi tiết, mặt cắt cầu thang

+Bản vẽ mặt bằng dầm sàn tầng lửng, tầng 2, tầng áp mái và tầng mái

+Bản vẽ mặt cắt sàn

+Bản vẽ mặt bằng móng cọc đà giằng

+Bản vẽ mặt bằng định vị cọc, cột

+Bản vẽ chi tiết cọc, chi tiết móng

+Bản vẽ chi tiết móng cột hàng rào và hồ bơi

+Bản vẽ đan sàn đáy hồ bơi, nắp hồ bơi

+Bản vẽ chi tiết dầm đáy hồ bơi

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp thoát nước

Phần 4: Cấp điện

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]