Hồ sơ kết cấu biển quảng cáo
Date published: 20.05.2014 | 09:12
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ kết cấu biển quảng cáo

Hồ sơ kết cấu biển quản cáo bao gồm những bản vẽ sau:

- Kết cấu móng 

- Chi tiết cọc

- Cấu tạo chi tiết cột đỡ

- Chi tiết cấu tạo mặt biển

- Thống kê cốt thép

Định dạng tài liệu: bản vẽ định dạng Autocad (.dwg)

Xem thêm Thuyết minh tính toán kết cấu biển quảng cáo tại đây

(3AE)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]