Hồ sơ kết cấu nhà đa năng nhịp 12m
Date published: 18.04.2015 | 09:04
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ kết cấu nhà đa năng nhịp 12m

Hồ sơ bao gồm các bản vẽ sau:

- Bản vẽ kiến trúc công trình

- Bản vẽ kế cấu công trình

+ Bản vẽ kết cấu móng

+ Bản vẽ mặt bằng kết cấu các tầng

+ Chi tiết cột dầm sàn các tầng

(hvb)

Định dạng file Autocad (.dwg)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]