Hồ sơ kết cấu nhà văn phòng 8 tầng.
Date published: 16.04.2015 | 14:48
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
40 EP

Hồ sơ kết cấu nhà văn phòng 8 tầng.

Hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ kết cấu phần móng

- Bản vẽ mặt bằng kết cấu các tầng

- Bản vẽ chi tiết các cấu kiện cột, vách, dầm, sàn...

Định dạng tài liệu file Autocad (.dwg) 

(hvb)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]